اس ام اس عارفانه فلسفي ما در زندگي مرتبادرسهاي تازه

اس ام اس بزرگان فلسفي آندرو متيوز : هرکسي درس مخصوص به خود را مي گيرد. ما مي توانيم به سه طريق واکنش نشان دهيمزندگي من مجموعه اي از درسهايي است که به آن نياز دارم، درسهايي با نظم و ترتيب تمام در زندگي ام روي مي دهد.( اين سالمترين برخورد است و حد اکثر […]

اس ام اس بزرگان فلسفي عشق نخستين سبب وجود

اس ام اس سنگين تيكه دار عشق نخستين سبب وجود انسانيست . وونارگ اس ام اس جملات بزرگان براي پيشرفت و پيروزي سه چيز لازم است اول پشتکار دوم پشتکار، سوم پشتکار. (لردآديبوري)

اس ام اس دلداري دوست پس بي نظير باش

اس ام اس بزرگان آنچه که هستي،هديه خداوند است به توآنچه که مي شوي،هديه توست به خداوندپس بي نظير باش اس ام اس بزرگان فلسفي برادر که در بند خويش است، نه برادر و نه خويش است. سعدي

اس ام اس جملات پند آموز آنان كه به علم

اس ام اس عارفانه فلسفي آنان كه به علم خود عمل نكنند مريض را مانند كه دوا دارد و به كار نبرد. ديمقراطيس اس سنگين گرت از دست برآيد، دهني شيرين کن مردي آن نيست که مشتي بزني بر دهني سعدي

اس ام اس عرفاني و فلسفي عشق عبارت استوجود يک

SMS پندآموز عشق عبارت است از وجود يک روح در دو کالبد. عامليست که دو تن را مبدل بفرشته ي واحدي مي کند . ويکتور هوگو اس ام اس کلام بزرگان چارلي چاپلين: دنيا به قدري بزرگ است که براي همه جا هست به جاي آنکه جاي ديگران را بگيريد سعي کنيد جاي خود را […]

اس سنگين هاولاک اليس جاييکه

اس سنگين هاولاک اليس : جاييکه در آن خوش بيني بيش از هر جاي ديگر رواج و رونق دارد ، تيمارستان است . پيامک نقل قول عشق نبوغ عقل است. توسنل

اس ام اس عرفاني و فلسفي جان اوليورهاينر

اس ام اس سنگين و فاز بالا مردم اشتباهات زندگي خود را روي هممي ريزند و از آنها غولي به وجود ميآورند که نامش تقدير است–جان اوليورهاينر اس ام اس عرفاني و فلسفي در ميان ملکات ذهني ، حافظه بيش از همه مي شکفد و پيش از همه مي ميرد . کولتون

اس ام اس سنگين

اس ام اس سخنان کوتاه به قـــولِ مارک تواينآنجا که آزادي نيست،اگر راي دادن چيزي را تغيير مي داد،اجازه نمي دادند که راي بدهيد! پيامک سخنان بزرگان در بين تمامي مردم تنها عقل است كه عادلانه تقسيم شده، زيرا همه فكر مي كنند به اندازه كافي عاقلند. دكارت

اس ام اس جملات قشنگ تانري

اس ام اس پندآموز عرفاني كسي كه سعي مي كند بطرف هدف نهايي قدم بردارد مانند مسافري است كه شب هنگام از كوه بالا مي رود زماني كه به قله آن رسيد چندان به ستارگان نزديك نيست اما آنها را بهتر مي بيند. تانري اس ام اس نصيحت و دلداري عشق مانند نواختن پيانو است،ابتدا […]

sms هاي پندآموز همچون خدا

اس ام اس سنگين و فاز بالا بودن با کسي که دوستش نداري ونبودن با کسي که دوستش داري هر دو رنج است پس اگر همچون خود نيافتي همچون خدا تنها باش. . . اس ام اس سنگين و فاز بالا خواستار سعادت ديگران بودن بزرگترين خوشبختي هاست. الثرر

اس ام اس سخنان بزرگان اشكهاي ديگران را مبدل به

اس سنگين بودا:اشكهاي ديگران را مبدل به نگاههاي پر از شادي نمودن بهترين خوشبختي هاست پيامک سخنان بزرگان اورپيدس: نيکوست، که ثروتمند باشي و پرتوان، اما نيکوتر است که دوستت بدارند.

اس سنگين هيچ کس بدون تمايل

اس ام اس بزرگان هيچ کس بدون تمايل خودتان نمي تواند بيازاردتان (النوروزولت) اس ام اس سنگين و فاز بالا بزرگمهر :آز مايه نگراني و تشويش خاطر است .

اس ام اس جملات پند آموز تنها نشان زندگي رشد

اس ام اس کلام بزرگان تنها نشان زندگي رشد کردن است . جان هنري اس ام اس بزرگان تجربه را نمي‌توان خلق کرد بايد آن را تجربه کرد. (آلبرت کامو)