پيامک شعر نبوده است به هم اينچنين

اس ام اس شعر زيبا كنون كه ماه ربيع است اي بديع نگاربيا و بادهء گلبوي و لاله رنگ بياربهار گرچه ربيع است ليك در هر سالنبوده است به هم اينچنين ربيع و بهار دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس بي رمق پاي در آن عرصه نهادم که نبايد و به دنبال تو گشتم همه […]

اس ام اس دوبيتي زيبا اما نه چنين زار كه

اس ام اس شعر نو تا باغم عشق تو مرا كار افتادبيچاره دلم در غم بسيار افتادبسيار فتاده بود اندر غم عشقاما نه چنين زار كه اينبار افتاد اس دو بيتي آدمي در عالم خاکي نمي آيد بدستعالمي ديگر ببايد ساخت وز نو آدمي

اس ام اس شعر زيبا دريغ اين دل بي جان

sms شعرهاي عاشقانه براي ديدن رويت چه بر سرم آمد دريغ اين دل بي جان بي ثمر آمد اس ام اس شعر زيبا هفت تا آسمون پر از گلاي ياس و ميخکبا صد تا دريا پر عشق و اشتياق و پولکيه قلب عاشق با يه حس بي قرار و کوچکفقط مي خواد بهت بگه تولدت […]

پيامك شعر

اس ام اس دوبيتي عاشقانه ديوانه دل يار که ياد دگري کرداز چاله بيامد به چاهش نظري کرد گفتند که زود آي دلبر نگران استآمد بر ما ليک ولي رو دگري کرد اس ام اس شعر کوتاه سهل است بگويم که گرفتار تو هستم، من در پي اين حادثه غمخوار تو هستم، هر چند که […]

اس دو بيتي آدم ميتونه بد باشـــه مگه

اس ام اس تک بيتي آخه مگه فرشته هم رسم شكستن بـلده آدم ميتونه بد باشـــه مگه فرشته هم بده اس ام اس شعر عارفانه نمي گي كه اينجا يكي روز و شبــش بـــه فكرته آروم و بي سر و صدا هر جا دلت مي خواد ميري

اس شعر درد جانسوز جدائي را دهد

پيامک شعر در دل عشاق اگر باشد اميد وصل دوستدرد جانسوز جدائي را دهد تسکين خدا اس ام اس شعر نو دگر گوشي به آغوش درم نيست صداي آشناي باورم نيست بغير از لاشه ي پوشيده دل درين خانه کسي هم بسترم نيست

اس ام اس شعر زيبا مي پرسد اومن چرا پرهاي

اس شعر ي آشيانم کرده اي بالم مرا از ياد برد مي پرسد او از من چرا پرهاي من را باد برد؟ پيامک شعري بيا اي گل ز بوستانم گذر کنهمه چشمم به کوي ما نظر کنهمه شب تا سحر نالم ز هجرتبيا مه گل شبي با ما سفر کن

اس ام اس شعر عارفانه ديوار بلند کعبهشوق شکافت

اس ام اس تک بيتي خورشيد تمام نور خود را ز تو يافت با آمدنت ماه سوي مکه شتافت روزي که خدا نويد ميلاد تو داد ديوار بلند کعبه از شوق شکافت اس دو بيتي نه دلم تنگ نشده واسه ي ديدنه تو واسه بوي گل ياس واسه عطر تنه تو

پيامک شعر نمي بخشم به تو دلتنگي

اس ام اس دوبيتي عاشقانه رها کردي غم بي رنگي ام رادل ساحل نشين سنگي ام رادوبيتي هم اگر باشي از امشبنمي بخشم به تو دلتنگي ام را اس دو بيتي بي تو اي دوست زندگي نتوانچون زيد زنده قالب بيجانخون من پايمال كردي ومنترسم الوده گرددت دامان

اس دو بيتي بغيرلاشه ي پوشيده دل درين

اس ام اس شعر زيبا دگر گوشي به آغوش درم نيست صداي آشناي باورم نيست بغير از لاشه ي پوشيده دل درين خانه کسي هم بسترم نيست sms شعرهاي عاشقانه تکيه بر ديوار کردم خاک بر پشتم نشستدوستي با هر که کردم عاقبت قلبم شکستآن قدر رنجي که دنيا بر دل ما مي کنددر دل […]

اس ام اس شعر زيبا

اس ام اس تک بيتي نگارا چشم تو ختم زمان استکه روح زندگي در آن نهان استهر آنکس با نگاهت آشنا گشتيقين تا روز محشر درامان است اس ام اس شعر نو کاش ميدانستم چيست آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاريست

اس ام اس شعر دل سراپرده ي غم هاي

اس ام اس شعر نو من هميشه دلم مي خواست چراغوني، به جز اشکم نيومدبه مهمونيدل سراپرده ي غم هاي زمونه است، پرستوي تنم بي آشيونه است اس ام اس تک بيتي برگير شراب طرب انگيز و بياپنهان ز رقيب سفله بستيز و بيامشنو سخن خصم که بنشين و مروبشنو ز من اين نکته که […]

اس شعر در غروبي ارغواني باز مهمانش

اس ام اس شعر و غزل آمدم تا واپسين ساعات عشق خويش رادر غروبي ارغواني باز مهمانش کنم پيامک شعري سهل است بگويم که گرفتار تو هستم، من در پي اين حادثه غمخوار تو هستم، هر چند که دور از مني و من ز تو دورم، بر جان تو سوگند که دوستدار تو هستم