اس ام اس ناراحت بودن تابش اشعه خورشيد بر جسم

پيامک غمگين و دلشکسته از تابش اشعه خورشيد بر جسم بي جان يک سگ فهميدم که حتي لاشه سگ نيز لايق بوسه خورشيد هست. اس ام اس غمگين معنا دار دل آدمها به اندازه حرف هاشون بزرگ نيست ولي حرفي که از ته دل باشه مي تونه آدم بزرگي بسازه

sms غمگين و دل شکسته بچه ها شوخي شوخي

اس ام اس ناراحتي از تهمت بچه ها شوخي شوخي به گنجشکا سنگ ميزدن ولي گنجشکا جدي جدي ميميرن ،آدما شوخي شوخي زخم زبون ميزنن ولي دلها جدي جدي ميشکنه ، تو شوخي شوخي لبخند ميزني ولي من جدي جدي عاشقت ميشم نميخواي شوخي شوخي به اين که من جدي جدي دوست دارم فکر کني؟؟ […]

اس ام اس غم انگيز بغريد رعد هاخشم شهامت

اس دلگير بلرزيد کوه ها از غم ، خيانت را رصد کردند / ميان آسمان عشق به ماه من حسد کردند بغريد رعد ها از خشم ، شهامت خرد شد ، پوسيد / قيامت کرد زمين وقتي ، ستاره ماه را ديد . . . اس ام اس ناراحتي از دوست حالا كه رفته اي […]

sms غمگين و دل شکسته بغريد رعد هاخشم شهامت

اس ام اس بي کسي بلرزيد کوه ها از غم ، خيانت را رصد کردند / ميان آسمان عشق به ماه من حسد کردند بغريد رعد ها از خشم ، شهامت خرد شد ، پوسيد / قيامت کرد زمين وقتي ، ستاره ماه را ديد . . . اس ام اس دلشکسته به خودت راست […]

اس ام اس ناراحت کننده فراق تو مرا هر نفسي

sms غمگين و دل شکسته از فراق تو مرا هر نفسي صد آه است ، از تو غافل تيستم اي دوست خدا آگاه است . . . اس ام اس غم انگيز بخت اگر از تو جدايم کردهمي گشام گره از بخت ، چه باکترسم اين عشق سرانجام مرابکشد تا به سراپرده خاک

اس دلگير نخواهم کشت دل را

اس ام اس عاشقانه غمگين نخواهم کشت دل را ، از چه بايد بگذرم از تو ؟سراسر باده ي عشقم ، سراپا ساغرم از توشهامت مي کنم اما ، نه در ترکت عزيز دلنمي گردددمي حتي ، جدايي باورم از تومنم از سر گذشته آب تر ، در غرق اين اقراربه زخم عشق خون گشته […]

اس ام اس غمناک خيانت شب شرابي خوردممستي مرا

اس ام اس ناراحت بودن شب شرابي خوردم و مستي مرا در بر گرفت , دوريت آمد به يادم , هستيم آتش گرفت اس ام اس ناراحتي از عشقت بين تموم دروغات حتي نبود يه حرف راست اما اينو يادت باشه دروغگو دشمن خداست!

اس ام اس سوزناک امشب دلم بهانه دريا گرفته

اس ام اس دل نوشته غمگين طرحي ز موج بر دل مردابيم بکش…….امشب دلم بهانه دريا گرفته است…! اس ام اس دلشکسته به تو سپرده بودمش ، با هزار و يک اميد ….وحالا براي هزار و يکمين باردلم را مي برم تا شکستگي اش را گچ بگيرند !!!

اس ام اس غمناک مهربانيت رادلم پيوند زدم

sms غمگين عاشقانه مهربانيت را با دلم پيوند زدم تا از تو دور بودن را احساس نکنم ، اما باز دلتنگم . اس ام اس دل نوشته غمگين من مي دونم که قشنگي راه رفتن زير بارون اينه که هيچکس اشکام رو نمي بينه.

اس ام اس غمگين تنهايي داشتنت

اس ام اس گله كردن يادت:دل تنگم ميکنهاسمت:ديونم ميکنهصدات:عاشق ترم ميکنهنگات:وابسته ترم ميکنهميدوني چي آرومم ميکنهداشتنت اس ام اس عاشقانه غمگين ديرگاهيست که تنها شده ام / قصه غربت صحرا شده ام وسعت درد فقط سهم من است / باز هم قسمت غم ها شده ام دگر آئينه ز من با خبر است / که […]

اس ام اس غمگين تنهايي آن سوي دلتنگي ها

اس ام اس گله و شکايت آن سوي دلتنگي ها هميشه (خدايي) هست که داشتنش جبران همه ي نداشتن هاست…! اس ام اس دلگير بودن دل كه رنجيد از كسي خرسند كردن مشكل است شيشه بشكسته را پيوند كردن مشكل است

اس دلگير يه هيزم شکن وقتي

اس ام اس تنهايي و دلتنگي يه هيزم شکن وقتي خسته ميشه که تبرش کُند بشه! نه اين که هيزمش زياد باشه . تبر ما انسانها باورهامونه نه آرزوهامون SMS غمگين عميق ترين درد در زندگي مردن نيست ،بلکه نداشتن کسي است که الفباي دوست داشتن را برايت تکرار کند و تو از او رسم […]

SMS غمگين بلکه نداشتن شانه هاي محکمي

اس ام اس تنهايي عميق ترين درد در زندگي مردن نيست ،بلکه نداشتن شانه هاي محکمي است که بتواني به آن ها تکيه کني و از غم زندگي برايش اشک بريزي . اس ام اس گله و شکايت گفتمش دل مي خري؟ پرسيد چند؟ گفتمش دل مال تو تنها بخند! خنده کرد و دل زدستانم […]