اس ام اس دلگيرم

پيامک بي وفا * نبردي از وفا يک ذره بويي به هر ساعت شوي مايل به سويي فقط يک نکته ميگويم قبول کن عزيزم واقعا بي چشم و رويي !!! اس ام اس براي بي وفا چــقــدر مــتــفــاوتـــنــد آدمــهــاعــشــق بــرايي يــکــي دلــگــرمــيو بــراي ديــگــري ســرگــرمــي

اس ام اس جدايي عاشقانه چگونه شب ها را آسوده

پيامک وفاداري * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * سلامِ مرا به وجدانت برسان و اگر بيدار بودبپرسچگونه شب ها را آسوده مي خوابد . . . ؟ اس ام اس ياد دوستان بي وفا سلام اي بي وفاي […]

اس ام اس بي وفايي دوست تهي دستيبي كسي درد نيست

اس ام اس خيانت محبت به نامرد ، كردم بسي محبت نشايد به هر نا كسي تهي دستي و بي كسي درد نيست كه دردي چو ديدار نامرد نيست اس ام اس ياد دوستان بي وفا مگر غير از وفا از من چه سر زد ، که دل را بي وفا خواندي و رفتي ، […]

اس ام اس وفاداري حس ميکنم بايد کارگردان مي

پيامک وفاداري حس ميکنم بايد کارگردان مي شدم ! هرکسي به من ميرسد بازيگر است اس ام اس براي بي وفا من خود،به تو پرِ پرواز دادم،اما…به همه گفتم درب قفسش باز بود و…پريد…

اس ام اس دلگيرم ازت چه اجباري است دوست داشتن

اس ام اس عاشقانه بي وفا حرف ميزني اما تلخ محبت ميکني ولي سردچه اجباري است دوست داشتن من ؟ اس ام اس دل شکسته سكوت دردناكترين پاسخ من به بي وفايي هاي توست!

اس ام اس بي وفايي داده ام

اس ام اس بي معرفتي دل به دلم که ندادي، پا به پايم که نيامدي،دست در دستم که نذاشتي، سر به سرم ديگر نگذار که قولش را به بيابانداده ام اس دوري و جدايي چه خوب آمدي صفا کردي چه عجب شد که يادي از ماکردي؟ بي وفايي مگر چه عيبي داشت که پشيمان شدي […]

اس دوري و جدايي توهر روز برايم نامه مي

اس ام اس ياد دوستان بي وفا امشب بازهم پستچي پير محله ي ما نيومد يا بايد خانه مان را عوض کنميا پستچي را !تو که هر روز برايم نامه مي نويسي ، مگه نه . . . ؟ اس ام اس گلايه مـثـل ِ تـــار ِ مــوهـــايـش ..ايـن بـــاردوسـتـت دارم هـــايـــم راپـشـت ِ گـوشـش […]

اس ام اس گلايه ن ماته اين همه دل

اس ام اسهاي بي معرفتي ن ماته اين همه دل تنگي ام که از هم نميپاشه دنيارو که جا ميشه تو يه دل کوچيک که تنگ شده برات که هوايي شده تو هجوم نبودنت SMS بي وفايي گريه” تر “ميکنهبايد مهربان “تر” ميشديگناه نامهربانيت به گردن گريه نينداز

اس ام اس دلگيرم شب شرابي خوردممستي مرا در

اس ام اس دلتنگي و شکايت شب شرابي خوردم و مستي مرا در بر گرفت , بي وفاييت آمد به يادم , هستيم آتش گرفت. اس ام اس ياد دوستان بي وفا نميتونم ببخشمت دور شو برو نبينمت تيكه اي بودي از دلم گنديدي و بريدمت

اس ام اس دلگيرم ازت عاشق اوني نيستعشق تکه کلامش

اس ام اس جدايي از عشق عاشق اوني نيست که عشق تکه کلامش باشه/عاشق اونيه که وفاداري مرامش باشه. اس ام اس ياد دوستان بي وفا دردناک است دوست بداري و گمان کني دوستت دارندحال آنکه او يگانه هستي تو باشد و تو يکي از هزاران لذت او

اس ام اس قهر يك روز فكر ميكردم

اس ام اس تعنه به يار بي وفا يك روز فكر ميكردم اگر او را با غريبه اي ببينم شهر را به اتش ميكشم اما امروز براي ديدنش حاضر نيستم حتي كبريتي روشن كنم اس ام اس گلايه نشسته ام…. _ کجا؟ کنار همان چاهي که تو برايم کندي…. عمق نامردي ات را اندازه مي […]

اس ام اس بي وفايي و تنهايي

اس ام اس وفاداري هرکس به طريقي دل ما مي شکند , اما تو خيلي خلاقيت به خرج دادي آورين …آورين اس ام اس بي وفايي نشانه ميگيريسنگ مي اندازي و بعد خنده کنانلِي .. لِي .. لِي ..پاي ميکوبي و ميرويبد جور با دلم “بــــــــــازي” ميکني

اس دوري و جدايي برو ولي اينو يادت بمونه

اس ام اس بي وفايي و تنهايي ببين خدايي با دلم چه کردي اين کارا رو با دل ديگه کردي؟هيچکي مثه من نازت و خريده؟ هيچکي با روياي تو پر کشيده؟برو ولي اينو يادت بمونه تو قول دادي بي وفاي ديوونه پيامک وفاداري دلم را مبتلايت کرده بودم خودم را خاک پايت کرده بودم ندانستم […]