اس ام اس بي وفايي دوست تهي دستيبي كسي درد نيست

اس ام اس خيانت محبت به نامرد ، كردم بسي محبت نشايد به هر نا كسي تهي دستي و بي كسي درد نيست كه دردي چو ديدار نامرد نيست اس ام اس ياد دوستان بي وفا مگر غير از وفا از من چه سر زد ، که دل را بي وفا خواندي و رفتي ، […]

اس ام اس بي وفايي و تنهايي

اس دلگير زنگ زدند؛ رفتگر محله بود. گفت: ((آقا اين عکس رو ديشب توي زباله هاي شما پيدا کردم.)) عکس تو بود. اس ام اس براي بي وفا اين بار تو بگو که “دوستت دارم”نترس……….من آسمان را گرفته ام که به زمين نيايد

اس ام اس براي بي وفا ندانستم بي وفا هستي

اس ام اس قهر دلم را مبتلايت کرده بودم خودم را خاک پايت کرده بودمندانستم بي وفا هستي وگرنه همان اول رهايت کرده بودم ! اس ام اس بي وفايي و جدايي راســـــــــتـــــــي،در ميـــان اين همـــه اگـــر،تـــو چـــقــــدر بايــــــدي

اس دوري و جدايي تازه مي فهممبي اندازه يعني

اس ام اس دلتنگي و شکايت نه تو دروغگو نيستيمن حواسم پرت است!گفته بودي دوستم داري بي اندازهخوب که فکر مي کنمتازه مي فهمم که بي اندازه يعني چه! SMS نامردي نظامي ترين جمله عاشقانه: توي اردو گاه قلبت… منم يه اسير جنگي…تو منو شکنجه ميدي…توي اين قلعه ي سنگي.به سلامتي سربازا

پيامک بي وفايي

اس ام اس دلگيرم ازت به لطف بي معرفتي دوستان فهميدم معرفت گنجينه اي است که اگه انسان نداشته باشه انگارهيچ چيز ندارد SMS نامردي بيخودي به خودت زحمت نده!اين بَذرهاي تنفــرکه در دلم مي کاريهرگــــز جوانه نخواهد زد

اس ام اس ياد دوستان بي وفا شـريک تمام بيخوابي هاي من

اس ام اس قهر خواب هايت را با که شريک ميشوياما هنوزشـريک تمام بيخوابي هاي من تـويي !! اس ام اس خيانت يادش بخير…‏”من بودم و تو”او بود و ديگري…اين روزها…‏”تويي و او”من ماندم و خدا

اس ام اس قهر که سالهاي سال مات مي

اس ام اس دلتنگي و شکايت بعضي وقت ها …چنان کيشت مي کنند …که سالهاي سال مات مي ماني اس ام اس جدايي حقيقت گم نشده. تکه تکه شده به اسم معرفت، افتاده دست يه مشت آدم بي ­معرفت

اس ام اس جدايي زير پايم را زود خالي

اس ام اس قهر اي نا رفيق.. به کدامين گناه ناکرده.. تازيانه مي زني بر اعتمادمزير پايم را زود خالي کردي . سلام پر مهرت را باور کنم.يا پاشيدن زهر نا مرديت را خنجري از پشت در قلبم فرو رفت پشت سرم را نگاه کردم .. کسي جز تو نبود اس ام اس قهر طعم […]

SMS بي وفايي

پيامک بي وفايي چه اميد بندم در اين زندگاني که در نا اميدي سر آمد جوانيسرآمد جواني و ما را نيامد پيام وفايي از اين زندگاني SMS خيانت همه گفتن:عشقت داره بهت خيانت مي کنه!گفتم:مي دونم!گفتن:اين يعني دوستت ندارهگفتم: مي دونم!گفتن:احمق يه روز ميذاره ميره تنها ميشي !گفتم:مي دونم!گفتند:پس چرا ولش نمي کني ؟گفتم:اين تنها […]

اس ام اس ياد دوستان بي وفا به سلامتي سربازا

اس ام اس بي وفايي و جدايي نظامي ترين جمله عاشقانه: توي اردو گاه قلبت… منم يه اسير جنگي…تو منو شکنجه ميدي…توي اين قلعه ي سنگي.به سلامتي سربازا اس ام اسهاي بي معرفتي اين روزهــــــــــــــاحس ميکنم جايي را تنگ کرده ام!!!جايـــــي در قلــــــب تــــوبراي آم

اس ام اس دلتنگي و شکايت

SMS نامردي * نبردي از وفا يک ذره بويي به هر ساعت شوي مايل به سويي فقط يک نکته ميگويم قبول کن عزيزم واقعا بي چشم و رويي !!! اس ام اس دلتنگي و شکايت من که خدا نيستم ۱۰۰ بار اگه توبه شکستي باز آيرفتي به سلامت

اس ام اس بي وفايي و تنهايي

اس ام اس وفاداري هرکس به طريقي دل ما مي شکند , اما تو خيلي خلاقيت به خرج دادي آورين …آورين اس ام اس بي وفايي نشانه ميگيريسنگ مي اندازي و بعد خنده کنانلِي .. لِي .. لِي ..پاي ميکوبي و ميرويبد جور با دلم “بــــــــــازي” ميکني

اس دوري و جدايي اين عشق آتشين پردرد بي

اس ام اس وفاداري رفتم ، مرا ببخش و مگو او وفا نداشت راهي بجز گريز برايم نمانده بوداين عشق آتشين پر از درد بي اميد در وادي گناه و جنونم کشانده بود اس ام اس دلگيرم مـثـل ِ تـــار ِ مــوهـــايـش ..ايـن بـــاردوسـتـت دارم هـــايـــم راپـشـت ِ گـوشـش انـــداخـــت …و …رفــت