اس ام اس بزرگان فلسفي اگر بزرگيعظمت را آرزو مي

اس ام اس پندآموز سنگا :اگر بزرگي و عظمت را آرزو مي کني آن را فراموش کن و دنبال حقيقت برو ، آنگاه به هر دو خواهي رسيد ، هم حقيقت و هم عظمت … اس ام اس پندآموز عرفاني عشق، همچون سنگ ثابت و هميشگي نيست، بلکه همچون نان است که هر روز بايد […]

اس ام اس بزرگان فلسفي عشق نخستين سبب وجود

اس ام اس سنگين تيكه دار عشق نخستين سبب وجود انسانيست . وونارگ اس ام اس جملات بزرگان براي پيشرفت و پيروزي سه چيز لازم است اول پشتکار دوم پشتکار، سوم پشتکار. (لردآديبوري)

اس نصيحت ترجيح مي‌دهمملتم به سياست‌هاي

SMS پندآموز ترجيح مي‌دهم که ملتم به سياست‌هاي اقتصادي من بخندند تا اينکه از ولخرجيهايم گريان شوند. (پادشاه سوئد) اس ام اس جملات پند آموز آنقدر شکست مي‌خورم تا راه شکست دادن را بياموزم . پطر

اس ام اس جملات پند آموز آنان كه به علم

اس ام اس عارفانه فلسفي آنان كه به علم خود عمل نكنند مريض را مانند كه دوا دارد و به كار نبرد. ديمقراطيس اس سنگين گرت از دست برآيد، دهني شيرين کن مردي آن نيست که مشتي بزني بر دهني سعدي

اس ام اس قشنگ و زيبا مارک تواين

اس ام اس کلام بزرگان وقتي هدفمان را از دست مي دهيم مجبورهستيم سعي خود را چند برابر کنيم.مارک تواين اس نصيحت عشق يکنوع تب و حرارت شديد است . استاندال

اس ام اس سخنان بزرگان

اس ام اس پندآموز انسان خود وديگران را نميشناسد مگر در هنگام فقرو بدبختي آلفرد دو موسه اس ام اس بزرگان فلسفي آن که خوشي خود را در رنج ديگران بجويد ف هرگز روي خوشي را نمي بيند . يورا

اس ام اس جملات زيبا و معني دار ديل کارنگيراه نفوذ در

پيامک نقل قول ديل کارنگي:راه نفوذ در ديگران، دانستن آرزوهايشان است . اس ام اس جملات قشنگ استعداد آدمي را مي پوشاند و وقتي استعدادش کاهش يافت آنچه هست نمايان مي شود. فردريش نيچه

اس ام اس حکيمانه بسيارند کسانيقادر به انجام

اس ام اس عرفاني ” بسيارند کساني که قادر به انجام کاري هستند اما نمي توانند بيشتر از اين که هستند باشند!!!” . جاکوب ولمان اس ام اس عرفاني الماس را جز در قعر زمين نمي توان يافتو حقايق را جز در اعماق فکر نمي توانکشف کرد.مارک تواين

اس ام اس جملات زيبا و معني دار ميکل آنژ چه غصه

اس ام اس عرفاني و فلسفي ميکل آنژ: چه غصه هايي بخاطر اتفاقات بدي که هرگز در زندگي ام پيش نيامد خوردم . اس ام اس نصيحت و دلداري از لبخندت استفاده نکني، به فردي مي ماني با ميليونها دلار در بانک و بدون دسته چک لس قبلين

اس ام اس جملات قصار مهاتما گاندي

SMS پندآموز اگر نتوانيم آزاد زندگي نمائيم ، بهتر است مرگ را با آغوش باز استقبال کنيم . مهاتما گاندي اس ام اس پندآموز افراد دانا کوشش دارند خود را همرنگ محيط سازند ولي اشخاص ديوانه سعي مي کنند محيط را به رنگ خود در آورند ، به همين جهت تحولات و ترقيات اجتماع به […]

اس ام اس جملات قشنگ تانري

اس ام اس پندآموز عرفاني كسي كه سعي مي كند بطرف هدف نهايي قدم بردارد مانند مسافري است كه شب هنگام از كوه بالا مي رود زماني كه به قله آن رسيد چندان به ستارگان نزديك نيست اما آنها را بهتر مي بيند. تانري اس ام اس نصيحت و دلداري عشق مانند نواختن پيانو است،ابتدا […]

اس ام اس عرفاني تحمل دوري خيلي چيزها براي

اس ام اس کلام بزرگان تحمل دوري خيلي چيزها براي من آسان است، اما تحمل دوري تو نه. )اشلي بريليانت ) sms هاي پندآموز * به جاي هديه دادن گل مرده به يکدگر ، قدري لبخند زنده به همديگر هديه کنيم. رامکو

اس ام اس دلداري دوست اس ام اس دلداري دوست * به جاي هديه به جاي هديه

اس ام اس پندآموز عرفاني * به جاي هديه دادن گل مرده به يکدگر ، قدري لبخند زنده به همديگر هديه کنيم. رامکو اس ام اس بزرگان از نظر هرکسي عقل او کامل است و فرزندش در چشم او زيبا جلوه مي کند .سعدي