پيامک شعر نبوده است به هم اينچنين

اس ام اس شعر زيبا كنون كه ماه ربيع است اي بديع نگاربيا و بادهء گلبوي و لاله رنگ بياربهار گرچه ربيع است ليك در هر سالنبوده است به هم اينچنين ربيع و بهار دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس بي رمق پاي در آن عرصه نهادم که نبايد و به دنبال تو گشتم همه […]

اس ام اس شعر زيبا دريغ اين دل بي جان

sms شعرهاي عاشقانه براي ديدن رويت چه بر سرم آمد دريغ اين دل بي جان بي ثمر آمد اس ام اس شعر زيبا هفت تا آسمون پر از گلاي ياس و ميخکبا صد تا دريا پر عشق و اشتياق و پولکيه قلب عاشق با يه حس بي قرار و کوچکفقط مي خواد بهت بگه تولدت […]

اس دو بيتي زندگي پرواز مي خواهد بيا

SMS شعر زندگي را با مرام عاشقي آغاز كنخوي خود را با نواي همدلي دمساز كنبا شرار جهد اتش بر تن سستي بزنزندگي پرواز مي خواهد بيا پر باز كن اس ام اس شعر کوتاه از دست عزيزان چه بگويم گله اي نيست گر هم گله اي هست دگر حوصله اي نيست

اس ام اس شعر عاشقانه يکي را نان جو آلوده

اس ام اس شعر اگر دستم رسد بر چرخ گردوناز او پرسم که اين چون است آن چونيکي را مي دهي صد ناز و نعمتيکي را نان جو آلوده در خون اس ام اس تک بيتي مژگان چشم يار من از ابروان گذشتياران حذر كنيد كه تير از كمان گذشتديشب فتاد شور قيامت ميان جمعچون […]

اس ام اس دوبيتي عاشقانه که نشناسمخود بودم کجايي

اس ام اس شعر نو چو ني مي نالم از داغ جداييدريغا اي نسيم آشناييچنان گشتم غبار آلود غربتکه نشناسم که خود بودم کجايي اس ام اس شعر عارفانه من ميرم بسه ديگه طاقت موندن ندارم بين اين همه گناه حس واسه نوشتن ندارم بزرگترين گناه من باور عشقت بود و بس اين آخرين نوشتم […]

پيامك شعر بيا مه گل شبيما سفر

اس ام اس شعر بيا اي گل ز بوستانم گذر کنهمه چشمم به کوي ما نظر کنهمه شب تا سحر نالم ز هجرتبيا مه گل شبي با ما سفر کن اس ام اس تک بيتي به هرسويي صدايي بي صدايي است ……… دل درد آشناي من هوايي است درين ويرانه رستاي نگاهم ……….. جهاني را […]

پيامک شعري نظر ز روي تو بر

اس ام اس شعر عارفانه مرا بهار سر سير باغ و صحرا نيستكجا روم كه به از روي تو تماشا نيستهزار طلعت زيبا به چشم من زشت استنظر ز روي تو بر روي غير زيبا نيست اس ام اس شعر زيبا بهـــــار بــــودم چـــه زود خــــــزان گشتــــــــــم اسيـــــــر درد بــــــــــي درمــــــان گشتــــــــــــم بهـــــــار بــــودم بهـــــار […]

پيامك شعر

اس ام اس دوبيتي عاشقانه ديوانه دل يار که ياد دگري کرداز چاله بيامد به چاهش نظري کرد گفتند که زود آي دلبر نگران استآمد بر ما ليک ولي رو دگري کرد اس ام اس شعر کوتاه سهل است بگويم که گرفتار تو هستم، من در پي اين حادثه غمخوار تو هستم، هر چند که […]

اس ام اس شعر هر انچهشد منتو ان ميخواهم

اس ام اس دوبيتي عاشقانه بودي ز دل من از تو ان ميخواهموز گمشده ي خويش نشان ميخواهمسر مطلع هر بيت تو حرفي بردارهر انچه که شد من از تو ان ميخواهم اس ام اس هاي دوبيتي او گفت خاطرت هست به تو نگاه کردمآن شب به خاطر تو کلي گناه کردمگفتم چطور زيبا چيزي […]

اس دو بيتي خوب چون بنگريم خوبتري

اس ام اس شعر گر ز ديده نهان شدي چو پرياز نظر غايبي و در نظريرخ خوبت به هر چه پنداريمخوب چون بنگريم خوبتري SMS شعر سر بنهم گر تو نمايي اسيرپا نكشم گر تو كني دست گيرگر تو به اين ابروي همچون كمانتير زني من سپرم پيش تير

اس ام اس دوبيتي عاشقانه مهر بر لب زده خون

اس ام اس شعر و غزل گــرچــه از آتش دل چون خم مي در جوشــممهر بر لب زده ،خون مي خورم و خاموشــم اس ام اس دوبيتي عاشقانه من به تو جز علم نگويم سخنعلم چون آيد به تو گويد چه کن

اس دو بيتي آدم ميتونه بد باشـــه مگه

اس ام اس تک بيتي آخه مگه فرشته هم رسم شكستن بـلده آدم ميتونه بد باشـــه مگه فرشته هم بده اس ام اس شعر عارفانه نمي گي كه اينجا يكي روز و شبــش بـــه فكرته آروم و بي سر و صدا هر جا دلت مي خواد ميري

اس ام اس شعر زيبا همين امروزفردا بگوئيم

پيامک شعر بيا با هم پس از باران بروئيمسر رنگين کمان ها را بجوئيمبيا قبل از تماشا کردن مرگهمين امروز از فردا بگوئيم پيامک شعر رها کردي غم بي رنگي ام رادل ساحل نشين سنگي ام رادوبيتي هم اگر باشي از امشبنمي بخشم به تو دلتنگي ام را