اس ام اس بي معرفتي خوابـت مي کرد

SMS بي وفا درد داردوقتي مـي رودو هـمه مي گوينددوستت نداشـتو تو نمـي تواني ثابت کنيکه هرشـببا عاشقانـه هايشخوابـت مي کرد. اس ام اس دل شکسته جاي قول و قرارهايمان امن استزير پاهاي تو !

SMS بي معرفت عاشق اوني نيستعشق تکه کلامش

اس ام اس دلتنگي و شکايت عاشق اوني نيست که عشق تکه کلامش باشه/عاشق اونيه که وفاداري مرامش باشه. اس ام اس دلگيرم گمان كردم كه با من همدل و همراه و همدردي ، به مردي با تو پيوستم ندانستم كه نامردي

اس ام اس دلتنگي و شکايت

اس ام اس جدايي و خداحافظي سلام اي بي وفا اي بي مروت . سلام اي ساز گيتار محبتسلام کردم نگي تو بي وفايي / وگرنه ما که عاشقيم بي مروت ! اس ام اس جدايي دلم واسه دلم خيلي بدجور ميسوزه ديگه راضي شده با تو باشمحرف بزنمبخندمراه برمتو خيالم اين روز

اس دوري و جدايي اين عشق آتشين پردرد بي

اس ام اس وفاداري رفتم ، مرا ببخش و مگو او وفا نداشت راهي بجز گريز برايم نمانده بوداين عشق آتشين پر از درد بي اميد در وادي گناه و جنونم کشانده بود اس ام اس دلگيرم مـثـل ِ تـــار ِ مــوهـــايـش ..ايـن بـــاردوسـتـت دارم هـــايـــم راپـشـت ِ گـوشـش انـــداخـــت …و …رفــت

پيامک وفاداري كهناز چشم خود ازدل

اس دوري و جدايي مگر غير از وفا از من چه سر زد كه دل را بي وفا خواندي و رفتي مگرغيراز نگاهت به چشمانم كه درزد كه از ناز چشم خود ازدل گرفتي SMS بي وفايي آنان که بودنت را قدر نمي دانندرفتنت را نامردي مي خوانند

پيامک جدايي اس ام اس ها گاه

SMS بي معرفت اس ام اس ها گاه پيام ندارند ، فقط ارسال ميشن كه باور كني اوني كه فكرشو نميكني الان به يادته اس ام اس دو رنگي اين روزهــــــــــــــاحس ميکنم جايي را تنگ کرده ام!!!جايـــــي در قلــــــب تــــوبراي آم

اس ام اس بي وفايي باشد به نيرنگ گل هاي

SMS بي وفا کسي که رنگ پريدگي خزان را ادراک کردهباشد به نيرنگ گل هاي رنگ رنگ دل نخواهد بست به نامرداني چون تو ديگر دل نخواهم بست SMS بي وفا به نامردي نامردان قسم جانا كه نامردي كه نامردان خجل گشتند از بس كه تو نامردي

اس ام اس بي وفايي و تنهايي تـــو چـــقــــدر بايــــــدي

پيامک وفاداري راســـــــــتـــــــي،در ميـــان اين همـــه اگـــر،تـــو چـــقــــدر بايــــــدي SMS خيانت معرفت در گرانيست به هر کس ندهند …پر طاووس گران است به کرکس ندهند

اس ام اس دلتنگي و شکايت توهر روز برايم نامه مي

اس ام اس بي وفايي دوست امشب بازهم پستچي پير محله ي ما نيومد يا بايد خانه مان را عوض کنميا پستچي را !تو که هر روز برايم نامه مي نويسي ، مگه نه . . . ؟ پيامک عشق بي وفا * * * * * * * * * * * * * […]

اس ام اس وفاداري لحظه هاي بي خبري پردلتنگي

SMS نامردي دلتنگي هميشه از نبودن نيستلحظه هاي بي خبري پر از دلتنگي است اس ام اس گلايه من که پشت پا زدم به هر چه هست و نيست / تا که کام او ز عشق خود روا کنم خود را نمي بخشم که زين پس به عاشقان وفا کنم.

SMS بي معرفت شب شرابي خوردممستي مرا در

اس ام اس جدايي عاشقانه شب شرابي خوردم و مستي مرا در بر گرفت , بي وفاييت آمد به يادم , هستيم آتش گرفت. اس ام اس جدايي عاشقانه اس ام اس بي معرفتي خيلي سخته…به خاطر کسي که دوسش داري…همه چيز رو از سر راهت خط بزني…!!بعد بفهمي…خودت تو ليستي بودي که…!اون به خاطر […]

اس ام اس وفاداري

اس ام اس قهر بهت نمي گم آدم بي معرفتي هستي چون بي معرفت ها که آدم نيستند پيامک بي وفا دل به دلم که ندادي، پا به پايم که نيامدي،دست در دستم که نذاشتي، سر به سرم ديگر نگذار که قولش را به بيابانداده ام

اس ام اس بي وفايي دوست حالادگر هوايم را نداري!

اس ام اس دلگيرم چقدر دلم هوايت را مي کندحالا که دگر هوايم را نداري…! اس ام اس بي وفايي و تنهايي اس ام اس ها گاه پيام ندارند ، فقط ارسال ميشن كه باور كني اوني كه فكرشو نميكني الان به يادته