اس ام اس جدايي عاشقانه کاش بر لوحيبر جان دل

SMS بي وفايي کاش هرگز در محبت شک نبود تک سوارمهرباني تک نبودکاش بر لوحي که بر جان دل است واژه ي تلخ خيانت حک نبود اس دلگير رابطه اي که توش اعتماد نيستمثل ماشيني ميمونه که توش بنزين نيست ،تا هر وقت که بخواي ميتوني توش بمونيولي تو رو به جايي نميرسونه

اس ام اس دلگيرم خيانت مي کردي يا عدالت

SMS نامردي دوستت دارم را براي هر دويمان فرستاديهم من ، هم اوخيانت مي کردي يا عدالت ؟ اس ام اس بي وفايي و نامردي رابطه اي که توش اعتماد نيستمثل ماشيني ميمونه که توش بنزين نيست ،تا هر وقت که بخواي ميتوني توش بمونيولي تو رو به جايي نميرسونه

اس ام اس بي وفايي دوست تهي دستيبي كسي درد نيست

اس ام اس خيانت محبت به نامرد ، كردم بسي محبت نشايد به هر نا كسي تهي دستي و بي كسي درد نيست كه دردي چو ديدار نامرد نيست اس ام اس ياد دوستان بي وفا مگر غير از وفا از من چه سر زد ، که دل را بي وفا خواندي و رفتي ، […]

اس ام اس بي معرفتي خوابـت مي کرد

SMS بي وفا درد داردوقتي مـي رودو هـمه مي گوينددوستت نداشـتو تو نمـي تواني ثابت کنيکه هرشـببا عاشقانـه هايشخوابـت مي کرد. اس ام اس دل شکسته جاي قول و قرارهايمان امن استزير پاهاي تو !

اس ام اس دلگيرم ازت چه اجباري است دوست داشتن

اس ام اس عاشقانه بي وفا حرف ميزني اما تلخ محبت ميکني ولي سردچه اجباري است دوست داشتن من ؟ اس ام اس دل شکسته سكوت دردناكترين پاسخ من به بي وفايي هاي توست!

اس ام اس بي وفايي داده ام

اس ام اس بي معرفتي دل به دلم که ندادي، پا به پايم که نيامدي،دست در دستم که نذاشتي، سر به سرم ديگر نگذار که قولش را به بيابانداده ام اس دوري و جدايي چه خوب آمدي صفا کردي چه عجب شد که يادي از ماکردي؟ بي وفايي مگر چه عيبي داشت که پشيمان شدي […]

اس ام اس جدايي عاشقانه ولي تو رو به جايي

اس ام اس جدايي از عشق رابطه اي که توش اعتماد نيستمثل ماشيني ميمونه که توش بنزين نيست ،تا هر وقت که بخواي ميتوني توش بمونيولي تو رو به جايي نميرسونه اس ام اس دل شکسته دلم واسه دلم خيلي بدجور ميسوزه ديگه راضي شده با تو باشمحرف بزنمبخندمراه برمتو خيالم اين روز

پيامک بي وفايي

اس ام اس دلگيرم ازت به لطف بي معرفتي دوستان فهميدم معرفت گنجينه اي است که اگه انسان نداشته باشه انگارهيچ چيز ندارد SMS نامردي بيخودي به خودت زحمت نده!اين بَذرهاي تنفــرکه در دلم مي کاريهرگــــز جوانه نخواهد زد

اس ام اس خيانت تو خيالم اين روز

پيامک بي وفا دلم واسه دلم خيلي بدجور ميسوزه ديگه راضي شده با تو باشمحرف بزنمبخندمراه برمتو خيالم اين روز اس ام اس دل شکسته مگر غير از وفا از من چه سر زد كه دل را بي وفا خواندي و رفتي مگرغيراز نگاهت به چشمانم كه درزد كه از ناز چشم خود ازدل گرفتي

اس دوري و جدايي برو ولي اينو يادت بمونه

اس ام اس بي وفايي و تنهايي ببين خدايي با دلم چه کردي اين کارا رو با دل ديگه کردي؟هيچکي مثه من نازت و خريده؟ هيچکي با روياي تو پر کشيده؟برو ولي اينو يادت بمونه تو قول دادي بي وفاي ديوونه پيامک وفاداري دلم را مبتلايت کرده بودم خودم را خاک پايت کرده بودم ندانستم […]

اس ام اس بي وفايي باشد به نيرنگ گل هاي

SMS بي وفا کسي که رنگ پريدگي خزان را ادراک کردهباشد به نيرنگ گل هاي رنگ رنگ دل نخواهد بست به نامرداني چون تو ديگر دل نخواهم بست SMS بي وفا به نامردي نامردان قسم جانا كه نامردي كه نامردان خجل گشتند از بس كه تو نامردي

پيامک وفاداري فتوت پيشه خندد روي در

اس ام اس دل شکسته مرا هرگز نباشد بيمي از مشت برادر جان مرا نامردمي کشت فتوت پيشه خندد روي در روي زند نامرد ناکـــس خنجر از پشت اس ام اس دلتنگي و شکايت هرکس به طريقي دل ما مي شکند , اما تو خيلي خلاقيت به خرج دادي آورين …آورين

اس ام اس دلگيرم ازت

اس ام اس جدايي عاشقانه من همان دخترک غم زده ي ديروزممن همان کودک بي تاب براي بودنکه دلش رادراندوه به زنجيرکشيدوبه اندازه ي دل رنج کشيدوبه اندازه ي بي معرفتي دردکشيد اس دلگير بايد يکي توي زندگيت داشته باشي که فاصله ي دلم تنگ شدهو دارم ميام دنبالت بيشتر از چند ساعت نباشه