اس ام اس جدايي عاشقانه کاش بر لوحيبر جان دل

SMS بي وفايي کاش هرگز در محبت شک نبود تک سوارمهرباني تک نبودکاش بر لوحي که بر جان دل است واژه ي تلخ خيانت حک نبود اس دلگير رابطه اي که توش اعتماد نيستمثل ماشيني ميمونه که توش بنزين نيست ،تا هر وقت که بخواي ميتوني توش بمونيولي تو رو به جايي نميرسونه

اس ام اس بي وفايي دوست تهي دستيبي كسي درد نيست

اس ام اس خيانت محبت به نامرد ، كردم بسي محبت نشايد به هر نا كسي تهي دستي و بي كسي درد نيست كه دردي چو ديدار نامرد نيست اس ام اس ياد دوستان بي وفا مگر غير از وفا از من چه سر زد ، که دل را بي وفا خواندي و رفتي ، […]

اس ام اس دلگيرم تازه مي فهممبي اندازه يعني

اس ام اس جدايي عاشقانه نه تو دروغگو نيستيمن حواسم پرت است!گفته بودي دوستم داري بي اندازهخوب که فکر مي کنمتازه مي فهمم که بي اندازه يعني چه! اس ام اس تعنه به يار بي وفا درد دارد وقتي من عاشقانه هايم را مي نويسم ،ديگران ياد عشقشان ميفتند و تو هنوز بي خيالي

اس ام اس بي وفايي و تنهايي

اس دلگير زنگ زدند؛ رفتگر محله بود. گفت: ((آقا اين عکس رو ديشب توي زباله هاي شما پيدا کردم.)) عکس تو بود. اس ام اس براي بي وفا اين بار تو بگو که “دوستت دارم”نترس……….من آسمان را گرفته ام که به زمين نيايد

SMS بي معرفت عاشق اوني نيستعشق تکه کلامش

اس ام اس دلتنگي و شکايت عاشق اوني نيست که عشق تکه کلامش باشه/عاشق اونيه که وفاداري مرامش باشه. اس ام اس دلگيرم گمان كردم كه با من همدل و همراه و همدردي ، به مردي با تو پيوستم ندانستم كه نامردي

اس ام اس قهر يك روز فكر ميكردم

اس ام اس تعنه به يار بي وفا يك روز فكر ميكردم اگر او را با غريبه اي ببينم شهر را به اتش ميكشم اما امروز براي ديدنش حاضر نيستم حتي كبريتي روشن كنم اس ام اس گلايه نشسته ام…. _ کجا؟ کنار همان چاهي که تو برايم کندي…. عمق نامردي ات را اندازه مي […]

اس دوري و جدايي اين عشق آتشين پردرد بي

اس ام اس وفاداري رفتم ، مرا ببخش و مگو او وفا نداشت راهي بجز گريز برايم نمانده بوداين عشق آتشين پر از درد بي اميد در وادي گناه و جنونم کشانده بود اس ام اس دلگيرم مـثـل ِ تـــار ِ مــوهـــايـش ..ايـن بـــاردوسـتـت دارم هـــايـــم راپـشـت ِ گـوشـش انـــداخـــت …و …رفــت

اس ام اس جدايي از عشق نمي دانماول بي وفا بوديا

SMS بي معرفت خدايا هر که با من آشنا شد دو روزي ديد و زود از من جدا شدنمي دانم از اول بي وفا بود و يا نازش کشيدم بي وفا شد اس ام اس ياد دوستان بي وفا آب نريختـــــم که برگرديآب ريختـــــم تـــا پاک شودهر چه رد پاي توست …..از زنـــدگي ام…!

اس ام اس بي احساس يک لحظه باورم شدمن چقدر

اس دلگير قلبم گرفت عزيزم از بس که بي وفايي تنگ غروب گم شد الماس آشنايي خواستي ردم کني تو يک جوري که نفهمم يک لحظه باورم شد که من چقدر نفهمم اس ام اس خيانت کاشکي يکي بود که فقط با يکي بود

SMS بي معرفت شب شرابي خوردممستي مرا در

اس ام اس جدايي عاشقانه شب شرابي خوردم و مستي مرا در بر گرفت , بي وفاييت آمد به يادم , هستيم آتش گرفت. اس ام اس جدايي عاشقانه اس ام اس بي معرفتي خيلي سخته…به خاطر کسي که دوسش داري…همه چيز رو از سر راهت خط بزني…!!بعد بفهمي…خودت تو ليستي بودي که…!اون به خاطر […]

اس ام اس بي معرفتي که روزي عاشقش باشيروزي قاتلش

پيامک دلگير زندگي بازي گرفتن ديگران نيستکه روزي عاشقش باشي و روزي قاتلش اس ام اس خيانت مي آيي مي روي و فقط يک سلامو گاهي يک خداحافظي نه اين انصاف نيستمن و يک دنيا عشق تو و يک دنيا بي تفاوتي

اس ام اس ياد دوستان بي وفا نه… حتي عطسه

اس ام اس دلتنگي و شکايت براي کسي مُردم که برايم ؛نه… تب کردنه… سرفهنه… حتي عطسه پيامک بي وفايي اس ام اس بي معرفتي خيلي سخته…به خاطر کسي که دوسش داري…همه چيز رو از سر راهت خط بزني…!!بعد بفهمي…خودت تو ليستي بودي که…!اون به خاطر يکي ديگه…خطت زده..!

اس ام اس بي معرفتي دلرنجيدکسي خرسند کردن مشکل است

SMS نامردي دل که رنجيد از کسي خرسند کردن مشکل است شيشه بشکسته را پيوند کردن مشکل است اس ام اس جدايي بزركترين اشتباهم اين بود كه التماست كردم بمون نمي ارزيدي ديرفهميدم.