اس ام اس بزرگان هر عادتي در ابتدا

اس نصيحت هر عادتي در ابتدا مانند يک نخ نازک است . اما هربار که يک عمل را تکرار مي کنيم ما اين نخ را ضخيم تر مي کنيم و با تکرار عمل نهايتا اين نخ تبديل به طناب و بلندي مي شود که براي هميشه به دور فکر و عمل ما مي پيچد. اريسون […]

اس ام اس عارفانه افرادي کهريسک کردن ميترسند

اس ام اس جملات زيبا و معني دار افرادي که از ريسک کردن ميترسند به جايي نميرسند>>>>>>>>>> مارک فيشر اس ام اس نصيحت و دلداري اگر در جايي به انسان ارزش دهند، آنجا انسانيت رشد مي کند و اگر به ريسک کردن بها داده شود خلاقيت بروز مي کند. اديسون

اس ام اس معني دار اسوالش

اس ام اس جملات قشنگ اگر ندانيد که به کجا مي رويد,چگونهتوقع داريد به آنجا برسيد؟باسيلاس.والش اس ام اس حکيمانه صاحب همت در پيچ و خم هاي زندگي، هيچ گاه با ياس و استيصال رو به رو نخواهد شد. ناپلئون

اس ام اس جملات پند آموز اورپيدس نيکوستثروتمند باشيپرتو

اس ام اس حکيمانه اورپيدس: نيکوست، که ثروتمند باشي و پرتوان، اما نيکوتر است که دوستت بدارند. اس ام اس قشنگ و زيبا هنگامي که مصمم به عمل شديد ، بايد درهاي ترديد را کاملا مسدود کنيد. نيچه

اس ام اس عارفانه منتسکيو

اس ام اس قشنگ و زيبا انسان همچون رودخانه است؛هر چه عميق تر باشد،آرام تر و متواضع تر است. منتسکيو اس ام اس سخنان کوتاه ديگران را عفو کنيد. (بابيليوس سايروس)

اس ام اس سنگين و معني دار افرادي کهريسک کردن ميترسند

اس ام اس عارفانه افرادي که از ريسک کردن ميترسند به جايي نميرسند>>>>>>>>>> مارک فيشر اس ام اس عارفانه فکر نو بسيار ظريف و حساس است ،با يک ريشخند کوچک مي ميرد و کنايه اي کوچک آن را بسختي مجروح مي کند . هربرت اسپنسر

اس ام اس نصيحت و دلداري هربرت ساموئلز

اس ام اس سخنان کوتاه دنيا مثل آينه است: اگر به آن اخم کني، آنهم به تو اخم مي کند، اگر به آن لبخند بزني، آنهم به تو لبخند مي زند. هربرت ساموئلز اس ام اس جملات تکان دهنده حقيقت آنقدر ساده است که پيش پا افتاده اش مي پندارند. داگ هامرشکولد

اس ام اس جملات قشنگ تانري

اس ام اس پندآموز عرفاني كسي كه سعي مي كند بطرف هدف نهايي قدم بردارد مانند مسافري است كه شب هنگام از كوه بالا مي رود زماني كه به قله آن رسيد چندان به ستارگان نزديك نيست اما آنها را بهتر مي بيند. تانري اس ام اس نصيحت و دلداري عشق مانند نواختن پيانو است،ابتدا […]

sms هاي پندآموز همچون خدا

اس ام اس سنگين و فاز بالا بودن با کسي که دوستش نداري ونبودن با کسي که دوستش داري هر دو رنج است پس اگر همچون خود نيافتي همچون خدا تنها باش. . . اس ام اس سنگين و فاز بالا خواستار سعادت ديگران بودن بزرگترين خوشبختي هاست. الثرر

اس ام اس قشنگ و زيبا آرزوهاي بشر پايان ناپذير

اس ام اس سخنان کوتاه آرزوهاي بشر پايان ناپذير است. هرگاه به آرزويي رسيد، آرزوي ديگري دارد. اس ام اس جملات زيبا و معني دار سرنگ : با گريه به دنيا مي آيي اما چنان زندگي کن که با خنده از دنيا بروي .

اس ام اس سخنان کوتاه

اس ام اس عارفانه “خداوندا، آنچه را که بيش از آنچه قدرت انجامش را داشته باشم، آرزويش را دارم، به من عطا کن.” ميکلانژ (Michelangelo) اس ام اس بزرگان جهان «کارما» گواه جاودان آزادي انسان است انديشه‌‌ها و گفتار و کردارمان تارهاي پيله‌اي است که پيرامون خود مي‌‌تنيم . سوامي ويو کاناندا

اس ام اس بزرگان فلسفي اگر ما به معايب

اس ام اس سخنان کوتاه اگر ما به معايب کوچک خود اعتراف مي کنيم براي آن است که به طرف خود بفهمانيم که از معايب بزرگتري بري هستيم . فنلون اس ام اس دلداري دوست اگر همه ثروت داشتنددل ها سکه ها را بيش از خدا نمي پرستيدندو يک نفر در کنار خيابان خواب گندم […]

اس ام اس جملات بزرگان زينت انسان در سه

اس سنگين زينت انسان در سه چيز است ؛ علم، محبت، آزادي. (افلاطون) اس ام اس حکيمانه رضايت وجدان منوط به انجام وظيفه است. اسمايلز