اس ام اس عارفانه افرادي کهريسک کردن ميترسند

اس ام اس جملات زيبا و معني دار افرادي که از ريسک کردن ميترسند به جايي نميرسند>>>>>>>>>> مارک فيشر اس ام اس نصيحت و دلداري اگر در جايي به انسان ارزش دهند، آنجا انسانيت رشد مي کند و اگر به ريسک کردن بها داده شود خلاقيت بروز مي کند. اديسون

اس ام اس سنگين سامول جانسون

اس ام اس کلام بزرگان تقريبآ همه مردم بخشي از عمرشان را در تلاش براي نشان دادن ويژگي هايي که ندارند ، تلف مي کنند . . . (سامول جانسون) اس ام اس پندآموز عرفاني بهترين وسيله براي جلب محبت ديگران ، نيکي در باره آنها ست. روسو

اس ام اس دلداري دوست پس بي نظير باش

اس ام اس بزرگان آنچه که هستي،هديه خداوند است به توآنچه که مي شوي،هديه توست به خداوندپس بي نظير باش اس ام اس بزرگان فلسفي برادر که در بند خويش است، نه برادر و نه خويش است. سعدي

اس ام اس سخنان کوتاه نيچه

اس ام اس سنگين تيكه دار انسان موجود عجيبي استـــــاگر به او بگـوييد در آسمـان، يـكصد ميـليارد و نهصد و نود و نه ستاره وجود داردبي چون و چرا مي پـذيرد، اما اگر در پاركي بـبيند روي نيـمكـتي نوشته اند رنگي نشـويدبي درنگــــ انگشتــــ خود را روي نيمکتــــ مي کـشد تا مـطمئـن شـود نيچه اس […]

اس ام اس عرفاني و فلسفي جان اوليورهاينر

اس ام اس سنگين و فاز بالا مردم اشتباهات زندگي خود را روي هممي ريزند و از آنها غولي به وجود ميآورند که نامش تقدير است–جان اوليورهاينر اس ام اس عرفاني و فلسفي در ميان ملکات ذهني ، حافظه بيش از همه مي شکفد و پيش از همه مي ميرد . کولتون

اس ام اس نصيحت و دلداري هربرت ساموئلز

اس ام اس سخنان کوتاه دنيا مثل آينه است: اگر به آن اخم کني، آنهم به تو اخم مي کند، اگر به آن لبخند بزني، آنهم به تو لبخند مي زند. هربرت ساموئلز اس ام اس جملات تکان دهنده حقيقت آنقدر ساده است که پيش پا افتاده اش مي پندارند. داگ هامرشکولد

اس ام اس سنگين

اس ام اس سخنان کوتاه به قـــولِ مارک تواينآنجا که آزادي نيست،اگر راي دادن چيزي را تغيير مي داد،اجازه نمي دادند که راي بدهيد! پيامک سخنان بزرگان در بين تمامي مردم تنها عقل است كه عادلانه تقسيم شده، زيرا همه فكر مي كنند به اندازه كافي عاقلند. دكارت

اس ام اس دلداري دوست آرزو دارم روزي اين

اس ام اس سخنان بزرگان آرزو دارم روزي اين حقيقت به واقعيت مبدل شود که همه‌ي انسان‌ها برابرند. (مارتين لوتر‌کينگ) اس ام اس پندآموز جرم اين است که ندانيم زندگي خيلي ساده تر از اينهاست که ما فکر مي کنيم . فردريش نيچه

اس ام اس جملات قشنگ تانري

اس ام اس پندآموز عرفاني كسي كه سعي مي كند بطرف هدف نهايي قدم بردارد مانند مسافري است كه شب هنگام از كوه بالا مي رود زماني كه به قله آن رسيد چندان به ستارگان نزديك نيست اما آنها را بهتر مي بيند. تانري اس ام اس نصيحت و دلداري عشق مانند نواختن پيانو است،ابتدا […]

اس ام اس سخنان کوتاه

اس ام اس عارفانه “خداوندا، آنچه را که بيش از آنچه قدرت انجامش را داشته باشم، آرزويش را دارم، به من عطا کن.” ميکلانژ (Michelangelo) اس ام اس بزرگان جهان «کارما» گواه جاودان آزادي انسان است انديشه‌‌ها و گفتار و کردارمان تارهاي پيله‌اي است که پيرامون خود مي‌‌تنيم . سوامي ويو کاناندا

اس ام اس دلداري دوست اس ام اس دلداري دوست * به جاي هديه به جاي هديه

اس ام اس پندآموز عرفاني * به جاي هديه دادن گل مرده به يکدگر ، قدري لبخند زنده به همديگر هديه کنيم. رامکو اس ام اس بزرگان از نظر هرکسي عقل او کامل است و فرزندش در چشم او زيبا جلوه مي کند .سعدي

اس ام اس پندآموز عرفاني تواضع بيجا آخرين حد تکبر

اس ام اس عارفانه فلسفي تواضع بيجا آخرين حد تکبر است.يبروير اس ام اس بزرگان جهان کسي که زياد سفر مي کند قصدش فرار از مبدأ است نه رسيدن به مقصود . ميگوئل د اونامونو

اس ام اس فلسفي زمان براي هيچ كس

اس ام اس دلداري دوست زمان براي هيچ كس نه متوقف مي شود نه بر مي گردد ونه اضافه مي شود . شيللر SMS پندآموز احمق هيچوقت سعادتمند نمي شود. سيسرون