اس ام اس سخنان بزرگان عشق اشتياقي شديد براي

اس ام اس جملات تکان دهنده عشق، اشتياقي شديد براي شديداً دوست داشته شدن است. (رابرت فراست) اس ام اس سخنان بزرگان براي تلفظ کوتاهترين کلمه “بله” يا “نه” خيلي بيشتر از يک نطق بايد فکر کرد . پتياگور

اس ام اس سخنان کوتاه نيچه

اس ام اس سنگين تيكه دار انسان موجود عجيبي استـــــاگر به او بگـوييد در آسمـان، يـكصد ميـليارد و نهصد و نود و نه ستاره وجود داردبي چون و چرا مي پـذيرد، اما اگر در پاركي بـبيند روي نيـمكـتي نوشته اند رنگي نشـويدبي درنگــــ انگشتــــ خود را روي نيمکتــــ مي کـشد تا مـطمئـن شـود نيچه اس […]

اس ام اس جملات پند آموز آنان كه به علم

اس ام اس عارفانه فلسفي آنان كه به علم خود عمل نكنند مريض را مانند كه دوا دارد و به كار نبرد. ديمقراطيس اس سنگين گرت از دست برآيد، دهني شيرين کن مردي آن نيست که مشتي بزني بر دهني سعدي

اس ام اس سخنان کوتاه اگر مي خواهي خوشبخت باشي

sms هاي پندآموز بتهوون:اگر مي خواهي خوشبخت باشي براي خوشبختي ديگران بكوش زيرا آن شادي كه ما به ديگران مي دهيم به دل ما بر مي گردد اس ام اس سنگين و معني دار تربيت کودک را بايد بيست سال پيش از تولش آغاز کرد. ناپلئون

اس ام اس عرفاني و فلسفي عشق عبارت استوجود يک

SMS پندآموز عشق عبارت است از وجود يک روح در دو کالبد. عامليست که دو تن را مبدل بفرشته ي واحدي مي کند . ويکتور هوگو اس ام اس کلام بزرگان چارلي چاپلين: دنيا به قدري بزرگ است که براي همه جا هست به جاي آنکه جاي ديگران را بگيريد سعي کنيد جاي خود را […]

پيامک سخنان بزرگان يکيآنان به

SMS پندآموز با مردمان نيک معاشرت کن تا خودت هم يکي از آنان به شمار روي.ژرژهربرت اس ام اس سنگين اگر ميتواني عاقلتر از ديگران باش ، اما اين موضوع را به آنان مگو . . . (چستر فيلد)

اس ام اس نصيحت و دلداري هربرت ساموئلز

اس ام اس سخنان کوتاه دنيا مثل آينه است: اگر به آن اخم کني، آنهم به تو اخم مي کند، اگر به آن لبخند بزني، آنهم به تو لبخند مي زند. هربرت ساموئلز اس ام اس جملات تکان دهنده حقيقت آنقدر ساده است که پيش پا افتاده اش مي پندارند. داگ هامرشکولد

اس ام اس سنگين

اس ام اس سخنان کوتاه به قـــولِ مارک تواينآنجا که آزادي نيست،اگر راي دادن چيزي را تغيير مي داد،اجازه نمي دادند که راي بدهيد! پيامک سخنان بزرگان در بين تمامي مردم تنها عقل است كه عادلانه تقسيم شده، زيرا همه فكر مي كنند به اندازه كافي عاقلند. دكارت

اس ام اس سخنان کوتاه

اس ام اس عارفانه “خداوندا، آنچه را که بيش از آنچه قدرت انجامش را داشته باشم، آرزويش را دارم، به من عطا کن.” ميکلانژ (Michelangelo) اس ام اس بزرگان جهان «کارما» گواه جاودان آزادي انسان است انديشه‌‌ها و گفتار و کردارمان تارهاي پيله‌اي است که پيرامون خود مي‌‌تنيم . سوامي ويو کاناندا

اس ام اس عارفانه فلسفي «کارما» گواه جاودان آزادي

پيامک سخنان بزرگان «کارما» گواه جاودان آزادي انسان است انديشه‌‌ها و گفتار و کردارمان تارهاي پيله‌اي است که پيرامون خود مي‌‌تنيم . سوامي ويو کاناندا اس ام اس کلام بزرگان عشق ناپخته مي گويد: من تو را دوست دارم زيرا به تو نياز دارم. عشق پخته مي گويد: من به تو نياز دارم زيرادوستت دارم. […]

اس ام اس فلسفي زمان براي هيچ كس

اس ام اس دلداري دوست زمان براي هيچ كس نه متوقف مي شود نه بر مي گردد ونه اضافه مي شود . شيللر SMS پندآموز احمق هيچوقت سعادتمند نمي شود. سيسرون

اس سنگين هيچ کس بدون تمايل

اس ام اس بزرگان هيچ کس بدون تمايل خودتان نمي تواند بيازاردتان (النوروزولت) اس ام اس سنگين و فاز بالا بزرگمهر :آز مايه نگراني و تشويش خاطر است .

اس ام اس جملات پند آموز تنها نشان زندگي رشد

اس ام اس کلام بزرگان تنها نشان زندگي رشد کردن است . جان هنري اس ام اس بزرگان تجربه را نمي‌توان خلق کرد بايد آن را تجربه کرد. (آلبرت کامو)